Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

IMF

Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2014

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; IMF's udlån til programlande og Danmarks bidrag til IMF; Energieffektivitet og konkurrenceevne; Dansk Landbrug; Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi.​​​​