Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Løbetidsforlængelse af realkreditobligationer

Nationalbanken ser med tilfredshed på, at Folketinget 11. marts 2014 vedtog en lovændring1, der indfører betinget løbetidsforlængelse for de realkreditobligationer, der har en løbetid, der er kortere end løbetiden på de lån, som obligationerne finansierer. Forlængelsen udløses, hvis en refinansieringsauktion fejler, eller hvis renten for realkreditobligationer med en oprindelig løbetid på under 2 år stiger med mere end 5 procentpoint inden for et år. Sidstnævnte mekanisme betegnes ”rentetriggeren”...