Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel sektor

Penge, kredit og bankvæsen

Artiklen belyser, hvad penge er, og hvad der bestemmer udviklingen i pengemængde og kreditgivning. Ud over kontanter, dvs. sedler og mønt, inkluderer de gængse definitioner af pengemængden andre likvide fordringer som fx indskud i bankerne. I praksis er der ikke et enkelt pengemængdebegreb, ligesom den relevante definition af pengemængden er ændret over tid. Mens sedler og mønt er udstedt af Nationalbanken, er den resterende del af pengemængden resultatet af transaktioner mellem aktører i den private sektor. Udviklingen i pengemængde og kreditgivning påvirkes af en række forhold, herunder efterspørgslen fra husholdninger og virksomheder, markedsforholdene, de reguleringsmæssige rammer for den finansielle sektor samt Nationalbankens pengepolitik. En velfungerende finansiel sektor er afgørende for, at pengemængde og kreditgivning kan tilpasse sig efterspørgslen fra husholdninger og virksomheder.