Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel regulering

Seneste tendenser på pengemarkedet

Aktiviteten på det danske pengemarked er faldet det seneste år, og dermed er tendensen siden finanskrisen fortsat. En vigtig årsag hertil er det stadigt øgede fokus på kredit- og likviditetsrisici, der også afspejler sig i reguleringen af pengeinstitutterne. I artiklen beskrives, hvordan det øgede fokus giver sig udslag i signifikant lavere omsætning og højere renter ultimo året, kvartalet og måneden for usikrede dag til dag-lån. Effekten synes at have fået større betydning i de senere år. Artiklen beskriver desuden det nye likviditetsreguleringsmål Liquidity Coverage Ratio, LCR, som pengeinstitutterne kan have incitament til at øge ved at låne og placere i centralbanken frem for via markedet.