Rapporter er tilbagevendende beretninger om Nationalbankens arbejdsområder og virksomhed. Her finder du bl.a. Nationalbankens årsrapport. Rapporter er for dig, der har brug for en status og opdatering på den forgangne periode.

Statens låntagning og gæld

Statens låntagning og gæld 2013

Ved udgangen af 2013 udgjorde statsgælden 487 mia. kr., hvilket er uændret i forhold til året før. Niveauet svarer til 26 pct. af BNP eller 87.000 kr. pr. indbygger. Den danske statsgæld er lav sammenlignet med de fleste andre europæiske lande Specialkapitler: - Likviditet i danske statspapirer - Betydningen af løbetidspræmie for staten som udsteder​​