Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Internationalt samarbejde

Status på finanspolitikken i EU

Den globale økonomiske krise og aktive finanspolitiske lempelser førte til, at de offentlige finanser i EU-landene blev svækket kraftigt. Stort set alle landene kom i EU's underskudsprocedure og modtog henstillinger om at korrigere de offentlige budgetunderskud. Henstillingerne har medvirket til, at de offentlige finanser i EU er konsolideret markant de seneste år. EU-landene har dog fortsat betydelige finanspolitiske udfordringer, fordi de har en stor gældsbyrde, og den demografiske udvikling lægger pres på de offentlige finanser. De høje gældskvoter udgør en risiko for den finansielle stabilitet og indebærer, at holdbarheden af den offentlige gæld er følsom over for højere renter og en fortsat lav økonomisk vækst. Det er derfor vigtigt, at EU-landene reducerer deres gæld. Det nye regelsæt for det økonomiske samarbejde i EU skal bidrage til, at EU-landene indretter deres budgetpolitik, så de får håndteret deres finanspolitiske udfordringer.