Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Straksoverførsler af penge i Danmark

I november 2014 bliver det muligt for borgere og virksomheder i Danmark at overføre penge øjeblikkeligt, døgnet rundt alle årets dage, mod i dag, hvor der kan gå flere dage, før en betaling når frem til modtageren. Muligheden for at foretage sådanne straksoverførsler er kulminationen på en modernisering af den danske betalingsinfrastruktur, som er gennemført i et samarbejde mellem den finansielle sektor og Nationalbanken. Artiklen beskriver, hvordan borgere og virksomheder får mulighed for at overføre penge straks. Desuden beskrives de omfattende ændringer i den danske betalingsinfrastruktur, som etableringen af straksoverførsler medfører. Sidst i artiklen gennemgås erfaringerne med sammedags-overførsler, som blev muliggjort ved implementeringen af Intradagclearingen i efteråret 2013.