Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Udvikling i og afkast af udlandsformuer

Danskerne havde en udlandsformue på knap 38 pct. ved udgangen af 2012 og modtager en betydelig nettoformueindkomst fra udlandet. I artiklen ses nærmere på, hvordan udlandsformuerne og formueafkastet har udviklet sig over tid og på tværs af lande, herunder hvilke afledte effekter der har været af finanskrisen og de ekstraordinært lave renter. I Danmark har faldende renter givet især pensionssektoren store kapitalgevinster, og en normalisering af renteniveauerne forventes delvist at reversere disse. Endvidere har finanskrisen medført, at afkastet fra alle aktivtyper er faldet. Afkastet af danskernes udlandsformue har de seneste år været højere, end man isoleret set kunne forvente ud fra en international sammenligning. Det indikerer, at formueafkastet kunne falde ved en normalisering af rente- og udbytteniveauer, om end udviklingen er forbundet med usikkerhed.