Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Virksomhedernes kapitalstruktur, produktivitet og adgang til finansiering - Working Paper

Vi foretager en empirisk analyse af sammenhængen mellem danske ikke-finansielle virksomheders kapitalstruktur og deres lønsomhed, produktivitet og adgang til finansiering baseret på branche- og virksomhedsspecifikke regnskabsdata for perioden 2000-2011. Analysen indikerer, at kapitalstrukturen ikke har betydning for virksomhedernes lønsomhed eller produktivitet. En virksomheds kapitalstruktur har derimod betydning for virksomhedens fleksibilitet i valget mellem alternative finansieringskilder og sikkerheden for at opnå den ønskede finansiering. Vores analyse indikerer, at små og mellemstore virksomheder med en høj soliditet har større sandsynlighed for at få accepteret en ansøgning om banklån end tilsvarende virksomheder med lav polstring mod underskud. Der er også en tendens til, at børsnoterede aktieselskaber er mere solide end unoterede aktieselskaber. Endelig sammenligner vi danske ikke-finansielle virksomheders kapitalstruktur med kapitalstrukturen hos virksomheder i andre EU-lande baseret på aggregerede finansielle statuskonti. Det overordnede finansieringsmønster for danske virksomheder er meget lig den, der findes i de øvrige europæiske lande. Der er dog en tendens til, at danske virksomheder i mindre grad anvender markedsbaseret finansiering såsom børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer, hvilket kan afspejle et stort og velfungerende marked for danske realkreditobligationer og udbredelsen af erhvervsdrivende fonde i Danmark.