Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Virtuelle valutaer

Den seneste tid har såkaldte virtuelle valutaer tiltrukket sig stigende opmærksomhed. Virtuelle valutaer er enheder til betaling, der ikke er udstedt af en centralbank, og som typisk kun foreligger i elektronisk form. Det bedst kendte eksempel på en virtuel valuta er Bitcoin, der skabes på internettet via en kompliceret matematisk proces. I modsætning til penge er der ingen udsteder af Bitcoin. Brug af Bitcoin er ikke underlagt de sædvanlige beskyttelsesregler, der gælder ved betalinger baseret på indeståender i banker, og ved tab som følge af fx hackerangreb er det brugeren selv, der bærer tabet. I lyset af den begrænsede anvendelse af Bitcoin vurderes risiciene dog at begrænse sig til den enkeltes brug.