Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser, 4. kvartal 2015