Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Beregning af produktionsgab

Nationalbanken har siden 2011 estimeret potentiel produktion og et produktionsgab for dansk økonomi. Produktionsgab, der udgør en samlet indikator for den aktuelle konjunktursituation, spiller en fremtrædende rolle i tilrettelæggelsen af den økonomiske politik og skal derfor være tilgængeligt så tidligt som muligt, men samtidig også opgøres så præcist og pålideligt som muligt. Artiklen gør status for metoden med henblik på at vurdere, hvor pålidelig en indikator produktionsgabet er for konjunktursituationen. Beskedne revisioner af produktionsgabet i de senere år indikerer, at metoden giver et forholdsvist pålideligt billede af konjunkturerne i realtid.