Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalingsbalance

Betalingsbalance, udlandsformue og valutareserve

Danmark har siden 1990 haft overskud på betalingsbalancens løbende poster, og overskuddet udgør aktuelt næsten 8 pct. af BNP. Selv med en tilbagevenden til en neutral konjunktursituation skønnes Danmark aktuelt at have et betalingsbalanceoverskud i størrelsesordenen 4-5 pct. af BNP. Det afspejler hovedsagelig holdbare offentlige finanser og opsparing til en fremtid med en væsentlig anden befolkningssammensætning med flere ældre. En stor udlandsformue kan være med til at sikre et lavt rentespænd over for euroområdet, men kan også i perioder forårsage kapitalindstrømning og et opadrettet pres på kronen, så der opbygges en stor valutareserve.