Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Betalingsrådet: Rapport om betalinger mellem virksomheder

Betalingsrådet har offentliggjort en analyse af betalinger mellem virksomheder, de såkaldte B2B-betalinger. Analysen er den første af sin art i Danmark og er bl.a. baseret på en spørgeundersøgelse blandt danske virksomheder. Analysen blev præsenteret på et seminar 27. maj arrangeret af DI på vegne af Betalingsrådet.