Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Dansk økonomi

Dansk naturlig realrente og langvarig stagnation, Working paper nr. 94, 2015

Working paper: Jeg analyserer den naturlige realrente, hvorfor og hvordan den er medbestemmende for pengepolitikkens virkning på realøkonomien, og hvad der kan ske, hvis den bliver negativ. Det kan gøre pengepolitikken virkningsløs, hvilket i en situation med et negativt produktionsgab kan føre til en lang periode med lav vækst – langvarig stagnation. Danmark fører fastkurspolitik over for euroen. Derfor kan Nationalbanken ikke bruge pengepolitikken til at stabilisere økonomien. Men derfor kan det stadig være interessant at analysere påvirkningen fra pengepolitikken på realøkonomien og bruge analysen som et redskab til anbefalinger om økonomisk politik. Jeg bruger dette som motivation for at estimere den naturlige realrente på danske data...