Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

De første erfaringer med straksoverførsler

I november 2014 blev det muligt for borgere og virksomheder i Danmark at overføre penge på få sekunder. Overførslerne kaldes straksoverførsler og kan foretages via netbank, mobilbank, Swipp eller MobilePay. Der foretages i gennemsnit omkring 130.000 straksoverførsler om dagen. En betydelig del af brugen kan tilskrives betalinger via MobilePay og Swipp, der alle gennemføres som straksoverførsler. Muligheden for straksoverførsler er udviklet i et samarbejde mellem den finansielle sektor og Nationalbanken og er det sidste tiltag i en større modernisering af den danske betalingsinfrastruktur. Artiklen beskriver de første erfaringer med brugen af straksoverførsler og giver en kort gennemgang af systemet bag straksoverførsler, herunder hvordan endelighed for overførslerne er sikret.