Analyser fokuserer på aktuelle emner, som er særlig relevante for Nationalbankens formål. Analyserne kan også indeholde Nationalbankens anbefalinger. Her finder du bl.a. vores prognose for dansk økonomi og vores vurdering af den finansielle stabilitet. Analyser henvender sig til dig, der har en bred interesse for økonomiske og finansielle forhold.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Finansiel stabilitet, 1. halvår 2015

De fleste kreditinstitutter har lagt finanskrisen bag sig. Nedskrivningerne er faldende, kapitaliseringen er øget, og institutterne har generelt en høj likviditetsoverdækning. Kapitalkravene stiger de kommende år, og institutterne bør fastholde en høj kapitalisering i forhold til de fuldt indfasede kapitalkrav.​De seneste år har pengeinstitutternes indtjening været under pres som følge af lav efterspørgsel efter nye lån og lave renter. Negative renter kan forstærke dette pres.


Kombinationen af en kapitalisering, der for mange institutter væsentligt overstiger de nuværende kapitalkrav, høj likviditetsoverdækning, meget lave renter og begrænset efterspørgsel efter nye lån skaber grobund for øget konkurrence om kunder. Konkurrencen kan spidse yderligere til i den kommende tid, og det er vigtigt, at institutterne ikke går på kompromis med kreditstandarderne.

Der en forventning i markedet om fortsat lave renter i Europa og Danmark i de kommende år. Fremgang i dansk økonomi kombineret med ekstraordinært lave renter betyder, at forudsætningerne for opbygning af systemiske risici er til stede. Opbygningen kan fx ske via overdreven risikotagning hos kreditinstitutter og låntagere. De ekstraordinært lave renter kan skubbe på denne udvikling og medvirke til en hurtigere opbygning af systemiske risici.