Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Anden økonomisk analyse

Hvorfor er investeringerne så lave?

Det lave investeringsniveau i både Danmark og euroområdet reflekterer aktuelt især en svag efterspørgsel. Det afspejler bl.a., at nogle markedsdeltagere forventer lavere fremtidig vækst, og at der er øget usikkerhed om denne. Generelt var hverken virksomheder eller banker tilstrækkelig velpolstrede forud for finanskrisen, og bankernes udlånsvækst var for høj. Det har medvirket til det kraftige fald i investeringsomfanget i begyndelsen af krisen og den efterfølgende svage fremgang. Betydningen af disse faktorer er dog generelt aftagende, men de kan i nogle lande fortsat hæmme investeringerne i de kommende år. For at understøtte investeringsaktiviteten er det vigtigt, at der gennemføres strukturreformer, der kan styrke vækstpotentialet, fjerne regulatoriske barrierer både inden for landene og mellem landene og forbedre rammevilkårene for adgangen til finansiering.