Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Kronen under pres i januar-februar 2015

Da den danske krone fra midt i januar kom under pres, var det især indenlandske investorer, der stod bag opkøbet af kroner.