Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2015

Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2015 indeholder: 'Aktuelle økonomiske og monetære tendenser'; 'Betalingsbalance, udlandsformue og valutareserve'; 'Pengemarkedet ved pres på kronen og negative renter' og 'Beregning af produktionsgab'