Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Ledig kapacitet på arbejdsmarkedet

Dansk økonomi er inde i et opsving, og arbejdsmarkedet er i bedring. I takt med at konjunkturerne genoprettes, og beskæftigelsen øges, ventes lønstigningerne at tiltage i de kommende år. Gradvist kan der vise sig stadig flere tegn på mangel på arbejdskraft på dele af arbejdsmarkedet, også uden at der opstår et generelt pres eller er tale om overophedning. Erfaringerne fra midten af 2000'erne viser, at signalerne fra fx lønudviklingen kan vise sig sent under en ophedning. Artiklen giver et overblik over indikatorer, der kan belyse situationen på arbejdsmarkedet. De viser, at der endnu er ledige ressourcer til rådighed på arbejdsmarkedet. Set i et længere perspektiv er ledigheden lav i Danmark, og det betyder, at fremgangen i beskæftigelsen skal komme fra personer uden for arbejdsmarkedet. For at undgå, at arbejdsmarkedet igen bliver ophedet, er det derfor vigtigt, at virksomheder fx kan hente arbejdskraft i udlandet, og at vedtagne arbejdsudbudsreformer har den tilsigtede virkning. Rettidig omhu i den økonomiske politik er derfor centralt for et stabilt forløb for dansk økonomi over de kommende år. Kommer der til at mangle arbejdskraft, skærpes kravene til både finans- og strukturpolitikken.