Nyt kan være en nyhedsartikel i sig selv eller er en appetitvækker, der giver et hurtigt indblik i en af Nationalbankens længere publikationer. Serien er for dig, der har brug for et let overblik og godt kan lide en tydelig vinkling.

Dansk økonomi

Nyt fra Nationalbanken 2. kvartal 2015 - nr. 2

'Nyt fra Nationalbanken' er en samling af de vigtigste budskaber fra Kvartalsoversigten, 2. kvartal 2015, og Finansiel stabilitet, 1. halvår 2015. Indhold: 'Strammere økonomisk politik skal holde opsvinget på sporet', 'Pensionssektoren under ét gik mod kronen – men med stor variation' og 'Bedre regulering gør den danske banksektor mere solid'.