Nyt kan være en nyhedsartikel i sig selv eller er en appetitvækker, der giver et hurtigt indblik i en af Nationalbankens længere publikationer. Serien er for dig, der har brug for et let overblik og godt kan lide en tydelig vinkling.

Dansk økonomi

Nyt fra Nationalbanken 4. kvartal 2015 - nr. 4

'Nyt fra Nationalbanken' er en samling af de vigtigste budskaber fra Kvartalsoversigten, 4. kvartal 2015 og Finansiel stabilitet, 2. halvår 2015: 'Opsparing til alderdom bidrager til store overskud på betalingsbalancen' og 'Få boligejere er sårbare'.