Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Overvågning af den finansielle infrastruktur 2015

I denne publikation præsenteres konklusionerne fra Nationalbankens overvågning af de centrale danske betalings- og afviklingssystemer samt de vigtigste betalingsløsninger. Nationalbanken vurderer, om de overvågede systemers indretning og funktion lever op til internationale standarder. Publikationen beskriver desuden driftsstabilitet, likviditet og behov for udvikling.​Nationalbankens generelle vurdering er, at de danske betalings- og afviklingssystemer er sikre og effektive. Med udgangspunkt i bankens overvågningsarbejde gives fem anbefalinger til yderligere at fremme en sikker og effektiv afvikling af betalinger og værdipapirhandler. I 2014 har der været fokus på tilpasning af ledelsesstrukturer og rammer for risikostyring, således at systemerne lever op til skærpede krav i gældende internationale standarder.