Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Rentegennemslag og kontantefterspørgsel ved negative renter

Nationalbankens indskudsbevisrente er i dag negativ, og Danmark er sammen med Schweiz det land i verden, som har de laveste pengepolitiske renter. Artiklen analyserer, om negative renter påvirker den måde, som pengepolitikken virker på. Det illustreres, at gennemslaget til pengemarkedsrenterne ikke er svækket af, at renterne nu er negative. Et højt gennemslag er afgørende for Nationalbankens mulighed for at styre kronens kurs over for euro. De negative pengepolitiske renter er ikke slået fuldt igennem på bankernes ind- og udlånsrenter over for husholdninger, men store indlån fra virksomheder og institutionelle investorer forrentes i stor udstrækning negativt. I princippet kan negative renter omgås ved at holde kontanter, som altid har et nominelt afkast på nul. På trods heraf er der ikke sket en væsentlig stigning i kontantefterspørgslen. Det afspejler, at der er betydelige omkostninger forbundet med sikker opbevaring og transport af større mængder af kontanter, ligesom det er besværligt og dyrt at gennemføre transaktioner med kontanter, når de involverer store beløb eller store geografiske afstande.