Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Risici forbundet med det aktuelle opsving i den danske økonomi

I Nationalbankens prognose ventes et jævnt vækstforløb, som indebærer, at økonomien kommer tilbage i en normal konjunktursituation i løbet af de næste par år. En væsentlig stærkere udvikling i efterspørgslen end skønnet i prognosen er imidlertid set adskillige gange tidligere i forbindelse med opsvingene i både 1980'erne, 1990'erne og 2000'erne. I artiklen beskrives to situationer. En hvor de aktuelt lave forbrugs- og investeringskvoter i løbet af kort tid normaliseres, og hvor boligprisstigningerne stiger lidt hurtigere end i Nationalbankens prognose, og et andet scenarie hvor stigningen i boligpriserne bliver selvforstærkende. Det vil resultere i en kraftig og hurtig stigning i efterspørgslen i økonomien. En stigning i erhvervsfrekvensen og et fald i ledigheden til de strukturelle niveauer vil ikke være nok til at hindre et pres på arbejdsmarkedet og i økonomien generelt, og der kan opstå udbredt mangel på arbejdskraft. Tilpasningen i det første tilfælde bliver i bedste fald en blød landing, mens der i det andet tilfælde er stor risiko for, at den bliver abrupt.