Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Særbehandling af statsobligationer i den finansielle regulering

I den finansielle regulering behandles statsobligationer i flere sammenhænge, som om de er risikofrie. Reguleringen påvirker bankernes adfærd, og hvis der ikke tages højde for risiciene ved bestemte aktiver, kan det forvride bankernes investeringsbeslutninger. Reguleringen kan således give bankerne et incitament til at investere uforholdsmæssigt meget i statsobligationer. Særbehandlingen af statsobligationer gør sig gældende ved opgørelsen af risikovægte, i reguleringen af store eksponeringer og i den nye likviditetsregulering. Nationalbanken finder det positivt, at man internationalt genovervejer, hvordan statseksponeringer skal behandles i den finansielle regulering.