Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Seneste tendenser på boligmarkedet

Rentestigningen i foråret synes at have dæmpet omsætningen en smule, mens prisstigningstakten på ejerboliger fortsat ligger på et højt niveau, om end priserne på enfamiliehuse er afbøjet i de seneste måneder. De højeste stigninger har været i hovedstadsområdet og i lidt mindre grad andre store byer. Især stigningstakten i boligpriserne i dele af hovedstadsområdet er uholdbar, og der er risiko for dannelse af en lokal boligprisboble. Boligmarkedet har under tidligere opsving været en kilde til makroøkonomisk ustabilitet og overophedning af økonomien, bl.a. som følge af utilstrækkelige automatiske stabilisatorer i boligbeskatningen. Der er stor geografisk spredning i beskatningsniveauet, da de effektive ejendomsværdi- og grundskyldssatser varierer på tværs af landet.