Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Dansk økonomi

Skøn over Danmarks nationalformue 1845-2013, Working Paper nr. 92

Der er en lang tradition for at opstille skøn over nationalformuen i Danmark. Det seneste estimat er dog fra 1985, og den længste tidsrække dækker kun perioden 1950-1978. I dette papir giver vi en oversigt over tidligere skøn og præsenterer nye årlige tidsrækkeestimater for Danmarks nationalformue 1845-2013 baseret på en bred vifte af såvel nutidige og historiske statistikker som resultater fra tidligere akademiske studier.​Afgrænsningen af vores formuebegreb følger stort set de seneste internationale nationalregnskabsstandarder. Som robusthedskontroller sammenligner vi det nye datasæt med nylige tidsrække skøn over den langsigtede udvikling i nationalformuen i andre europæiske lande og tidligere skøn over nationalformuen i Danmark. Vi finder, at forholdet mellem nationalformuen og nettonationalindkomsten i Danmark på langt sigt har fulgt et U-formet mønster, hvilket svarer til udviklingen i andre europæiske lande og indikationer fra tidligere skøn over Danmarks nationalformue. På to områder adskiller den historiske udvikling i Danmark sig fra udviklingen i andre europæiske lande. For det første var der ikke markante fald i forholdet mellem nationalformuen og nettonationalindkomsten i Danmark i forbindelse med de to verdenskrige, sådan som det var tilfældet i Frankrig og Tyskland som følge af krigsrelaterede ødelæggelser af kapitalapparatet. For det andet faldt forholdet mellem nationalformuen og nettonationalindkomsten i Danmark signifikant fra 1870 til 1913, mens forholdet stort set var stationært i Frankrig og Storbritannien i den samme periode. Dette afspejler en hastigere vækst i befolkningen og det reale bruttonationalprodukt per capita i Danmark i denne periode, som var kendetegnet ved den første bølge af industrialisering i Danmark.