Rapporter er tilbagevendende beretninger om Nationalbankens arbejdsområder og virksomhed. Her finder du bl.a. Nationalbankens årsrapport. Rapporter er for dig, der har brug for en status og opdatering på den forgangne periode.

Statens låntagning og gæld

Statens låntagning og gæld 2014

Ved udgangen af 2014 udgjorde statsgælden 458 mia. kr., hvilket er lavere end året før. Niveauet svarer til 24 pct. af BNP eller ca. 81.000 kr. pr. indbygger. Det er lavt i international sammenligning, hvilket understøtter, at staten har den højest mulige kreditvurdering (AAA/Aaa) hos de største internationale kreditvurderingsbureauer.