Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Husholdninger og erhvervsvirksomheder

Virksomhedernes gæld og investeringer

De danske virksomheder opbyggede en betydelig gæld i årene op til finanskrisen og reducerede under krisen deres investeringer kraftigt. Artiklen præsenterer en analyse af sammenhængen mellem de enkelte virksomheders gældskvote før krisen og udviklingen i deres investeringer under krisen. Virksomheder med høje gældskvoter reducerede deres investeringer mere end virksomheder med lavere gældskvoter. Selv om hovedårsagen til faldet i investeringerne er manglende efterspørgsel og ikke gældsopbygning bidrog den kraftige gældsætning i årene op til finanskrisen i et vist omfang til det efterfølgende fald i investeringerne. En svagt kapitaliseret virksomhedssektor kan således bidrage til at forstærke makroøkonomiske udsving. Analysens resultater indikerer endvidere, at kreditbegrænsninger ikke har spillet nogen væsentlig rolle for udviklingen i investeringerne under krisen.