Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Dansk økonomi

Working paper: Benefit reentitlement conditions in unemployment insurance schemes

Krav til den forudgående beskæftigelseshistorik er ofte inkluderet i dagpengesystemets regler for at kunne modtage dagpenge, et såkaldt genoptjeningskrav. Forfatterne viser i en teoretisk model, at dagpengeperiodelængde og genoptjeningskrav er substituerbare instrumenter...​Modelsimuleringer viser, at under en utilitaristisk velfærdsfunktion indebærer et større forsikringsmotiv – modelleret som højere risikoaversion – en større generøsitet i dagpengesystemet i form af højere ydelser og svagere optjeningskrav, men også en forkortet dagpengeperiode.