Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Dansk økonomi

Working paper: Danske husholdningers låntyper, gæld og opsparingsadfærd

Papiret analyserer hvordan danske husholdningers opsparingsadfærd og belåningsgrader varierer på tværs af afdrags- og renteprofiler på realkreditlån. Analysen viser, at husholdninger med afdragsfrie realkreditlån sparer mindre op, tager større lån og har højere belåningsgrader end husholdninger, der afdrager på deres realkreditgæld.