Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Betalinger

Working paper: Det korte danske pengemarked før, under og efter finanskrisen

I dette working paper foretages en analyse af strukturen på det danske usikrede dag til dag-pengemarked før, under og efter finanskrisen. (Findes kun på engelsk)​I dette working paper foretages en analyse af strukturen på det danske usikrede dag til dag-pengemarked før, under og efter finanskrisen. Handelsaktiviteten faldt i kølvandet på finanskrisen i 2008, hvilket kan afspejle øget opmærksomhed på kreditrisiko og en reduktion i antallet af kreditinstitutter som følge af fusioner og banklukninger. Handelsaktiviteten blev yderligere reduceret efter den store forøgelse af de pengepolitiske modparters rammer for indestående på foliokonti i Nationalbanken i forbindelse med introduktionen af negative renter. I de seneste par år er handelsaktiviteten blevet koncentreret omkring relativt få markedsdeltagere, hovedsageligt de systemiske institutter. Analysen er baseret på data for pengemarkedstransaktioner mellem Nationalbankens pengepolitiske modparter, som er estimeret på basis af betalinger i Nationalbankens betalingssystem, Kronos for perioden 2003-2015.