Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Husholdninger og erhvervsvirksomheder

Working paper: Do Tax Incentives for Saving in Pension Accounts Cause Debt Accumulation? Evidence from Danish Register Data

I papiret analyseres sammenhængen mellem opsparing i private pensioner og bruttogæld i danske husholdninger. Ved at udnytte en uventet reduktion i skattefradraget ved pensionsindbetaling viser analysen, at afdrag på gælden øges, når skattefordelen på pensionsområdet reduceres.​I papiret analyseres sammenhængen mellem opsparing i private pensioner og bruttogæld i danske husholdninger. Ved at udnytte en uventet reduktion i skattefradraget ved pensionsindbetaling viser analysen, at afdrag på gælden øges, når skattefordelen på pensionsområdet reduceres. På den baggrund konkluderer vi, at fradragsberettigede pensionsordninger kan påvirke opbygningen af gæld i husholdningerne. På linje med den seneste forskning finder vi, at skattefradrag ved opsparing i private pensioner kun har en begrænset effekt på den samlede opsparing i husholdningerne. Modsat tidligere studier er vi imidlertid i stand til at skelne mellem effekten på finansielle aktiver og passiver. Det har været muligt, fordi vi som noget ekstraordinært har haft adgang til detaljerede oplysninger om alle realkreditlån i Danmark. Ved hjælp af det eksogene stød til pensionsbeskatningen viser vi, hvordan en markant reduktion i frivillige pensionsbidrag delvist modgås af et øget afdrag på realkreditgæld.