Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

International økonomi

Working paper: Globale værdikæder

Endelige varer og tjenester er skabt via en kæde af processer, som tilfører produktet værdi. Vi analyserer betydningen af globale værdikæder for dansk handel og beskæftigelse. Vi undersøger, gennem hvilke industrier dansk værditilvækst bliver eksporteret, og hvor det bliver endeligt forbrugt. Ydermere er vi i stand til at knytte dansk beskæftigelse til endeligt forbrug i udlandet.​ Vi analyserer betydningen af globale værdikæder ved hjælp af World Input-Output Databasen, som indeholder data for køb og salg af produkter for 35 industrier i 40 lande. Særligt analyserer vi betydningen af globale værdikæder for dansk handel og beskæftigelse. Vi undersøger, gennem hvilke industrier dansk værditilvækst bliver eksporteret, og hvor det bliver endeligt forbrugt. Ydermere er vi i stand til at knytte dansk beskæftigelse til endeligt forbrug i udlandet. Vi finder, at andelen af udenlandsk værditilvækst i dansk eksport er steget drevet af en større andel af værditilvækst skabet uden for euroområdet. Fremstillingsindustrierne spiller en nøglerolle i forhold til eksport af dansk værditilvækst, og mere dansk værditilvækst ender som endeligt forbrug i USA, Storbritannien og Kina, end hvad adelen af dansk eksport til disse lande indikerer. Endvidere finder vi, at et betydeligt antal danske job i både eksport-orienterede og hjemmemarkeds-orienterede industrier kan henføres til eksport, og at endeligt forbrug i Kina har fået større betydning for den danske beskæftigelse, mens endelig forbrug i Tyskland har fået mindre.