Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Finansiel sektor

Working paper: Markedslikviditet og market making på obligationsmarkedet i et lavrentemiljø

Markedslikviditet har været meget i fokus på det seneste, især på obligationsmarkedet. Niveauet af markedslikviditet analyseres i en lagermodel for market making, der udvides til at kunne beskrive obligationsmarkedet. (Kun på engelsk)​Markedslikviditet har været meget i fokus på det seneste, især på obligationsmarkedet. Niveauet af markedslikviditet analyseres i en lagermodel for market making, der udvides til at kunne beskrive obligationsmarkedet. I modellen stiller market makerne likviditet til rådighed for markedet, hvilket de kompenseres for via forskellen mellem deres købs- og salgspriser, bid ask-spændet. Dette spænd er et ofte anvendt mål for markedslikviditet. Det vises, at lavrentemiljøer under visse betingelser kan være kendetegnet ved større bid ask-spænd – og dermed lavere markedslikviditet – sammenlignet med perioder med et højere renteniveau. Kapitaltab på market makernes lagerbeholdning af obligationer er mere sandsynlige i et lavrentemiljø, end når renteniveauet er højere, hvilket giver et større bid ask-spænd.