Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Dansk økonomi

Working paper: Virksomhedernes gæld og investeringer under krisen

De private investeringer faldt kraftigt i mange lande under den seneste finansielle krise. Danmark er ingen undtagelse. Den høje gældskvote, som nogle virksomheder opbyggede før krisen, bidrog til faldet i investeringer under krisen, særligt for små og mellemstore virksomheder...​Sammenhængen findes både overordnet og inden for grupper af mere homogene virksomheder defineret ved fx branche, likviditet og geografi. Effekten er tydeligst i brancher, hvor virksomhederne reducerede deres investeringer mest under krisen, og er ikke kun udtryk for det forhold, at virksomheder normalt investerer mindre efter en periode med store investeringer. Den signifikante effekt på tværs af undergrupper af virksomheder indikerer, at der findes en selvstændig 'bruttogældskanal', som har betydning ud over de variable, der typisk inkluderes i investeringsrelationer. Virksomhedernes bruttogæld kan således have betydning for den makroøkonomiske volatilitet. Resultaterne tyder endvidere på, at det ikke var begrænsninger i adgangen til kredit som var årsagen til investeringsudviklingen under krisen.