Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi

Den økonomiske vækst i Grønland var positiv i 2015 efter tre år med tilbagegang. Fraflytningen var dog stor, så folketallet faldt yderligere trods et fødselsoverskud. Grønland har nydt godt af stigende priser på fisk og skaldyr. Mængdemæssigt gik fiskeriet tilbage, men prisudviklingen betød, at indtjeningen blev god i store dele af fiskerierhvervet, og at provenuet af de direkte skatter steg. Sammen med lidt lavere udgifter end planlagt betød det, at et underskud på de offentlige finanser i henhold til finansloven blev vendt til et lille overskud. Landskassen har en god likviditet, og bruttogælden er beskeden, mindre end 5 pct. af bruttonationalproduktet, BNP. Aktiviteten ved udvinding og efterforskning af råstoffer er faldet kraftigt. To mindre råstofprojekter kommer i gang med udvinding i løbet af 2016 og 2017. I 2015 steg investeringerne i byggeri og anlæg, og i 2016 ventes yderligere fremgang. Samtidig tyder statistikkerne på, at det private forbrug vokser ganske kraftigt. Sammen med højere kvoter for ikke mindst rejer vil det betyde, at den økonomiske vækst i 2016 bliver højere end i mange år. De store grønlandske strukturproblemer i form af et meget smalt erhvervsgrundlag er dog ikke kommet nærmere en løsning.