Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Færøsk økonomi

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Efter flere års økonomisk fremgang drevet af bl.a. høje priser på opdrættet laks og gode fangster af makrel og sild fortsætter højkonjunkturen med forøget styrke i 2016. Færøernes Økonomiske Råd forventer, at væksten de næste par år drives af både indenlandsk og udenlandsk efterspørgsel, især meget store investeringer i den offentlige sektor og i offentlige virksomheder. Landsstyret for finansanliggender vurderer, at produktionen ligger over kapaciteten i økonomien. Der er derfor risiko for overophedning af økonomien, særligt i byggeriet. Der er samtidig strukturelt underskud på den offentlige saldo. På den baggrund vurderer Nationalbanken, at finanspolitikken bør strammes og sikres langsigtet holdbarhed. Desuden bør landsstyrets og kommunernes budgetter koordineres bedre for at sikre en samlet styring af de offentlige finanser.