Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Betalingsrådet: Rapport om kontanters rolle i samfundet

Danskerne bruger i dag relativt færre kontanter i butikkerne end for bare få år siden. Nye betalingsløsninger vinder hurtigt frem og har potentiale til at være et alternativ til kontanter. Om end Danmark ikke er på vej mod at blive et kontantfrit samfund, så vil udviklingen fortsætte mod et samfund, hvor kontanter fylder mindre som betalingsmiddel. Betalingsrådet har udarbejdet en rapport om kontanters rolle i samfundet.