Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Boligprisbobler og fordelene ved en stabiliserende boligbeskatning

Boligmarkedet har været i vækst de seneste 3-4 år efter det kraftige tilbageslag i forlængelse af boligboblen i midten af 00'erne. Boligprisudviklingen på landsplan fremstår samlet set holdbar, men udviklingen på specielt det københavnske boligmarked er bekymrende. Udsving i boligpriserne – og dermed risikoen for boligprisbobler – kan dog reduceres ved en velindrettet boligbeskatning. Den nominelle fastfrysning af ejendomsværdiskatten og i lidt mindre grad stigningsbegrænsningen for grundskylden har dog fjernet boligbeskatningens stabiliserende egenskab. Det er vigtigt, at boligbeskatningen igen kommer til at fungere som stabilisator i økonomien, ved at skatterne står i forhold til boligprisernes værdi.