Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Dansk produktivitet under opsvinget

Produktivitetsvæksten i dansk økonomi har været svag i kølvandet på finanskrisen. Det gælder særligt fra 2. halvår 2015 og frem, hvor afkoblingen mellem produktion og situationen på arbejdsmarkedet sætter spørgsmålstegn ved den fremadrettede produktivitetsvækst, samt hvor solidt funderet fremgangen i beskæftigelsen det seneste års tid egentlig er. Lønkvoten for de beskæftigelsestunge private byerhverv eksklusive transport tegner imidlertid ikke et billede af en generel ubalance mellem produktivitet og løn. Fremgangen i beskæftigelsen vurderes derfor at være velfunderet. Den lave produktivitetsvækst er resultatet af en række forhold, herunder bl.a. faldende Nordsø-produktion, lavere kapitalintensitet og sektorforskydninger mellem brancher. Selv om produktivitet er en afgørende drivkraft bag økonomisk vækst, så er det ikke den eneste kilde til øget velstand. En markant bytteforholdsforbedring og stigende afkast fra udlandsformuen har bidraget til, at den danske velstandsudvikling har udviklet sig på linje med andre avancerede økonomier siden finanskrisen.