Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Direkte investeringer

Over de seneste 30-40 år er omfanget af direkte investeringer vokset markant både globalt og i Danmark. Det har givet virksomhederne mulighed for at ekspandere mere, end hvis de udelukkende opererer inden for grænserne af ét land. I Danmark er det især de helt store danske virksomheder, specielt inden for industrien, som investerer i udlandet, særligt i vores samhandelslande. Investeringerne genererer en betydelig formueindkomst. Udadgående direkte investeringer vurderes hverken at fortrænge eller stimulere hjemlige investeringer i noget væsentligt omfang.