Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

ECBs økonomiske oversigt, marts 2016

Dansk oversættelse af ECBs økonomiske oversigt, marts 2016. (ECB Economic Bulletin). På det pengepolitiske møde 10. marts 2016 foretog Styrelsesrådet en grundig gennemgang af pengepolitikken på baggrund af de regelmæssige økonomiske og monetære analyser, hvor der også blev taget højde for ECB's stabs nye makroøkonomiske fremskrivninger, der rækker ind i 2018.