Analyser fokuserer på aktuelle emner, som er særlig relevante for Nationalbankens formål. Analyserne kan også indeholde Nationalbankens anbefalinger. Her finder du bl.a. vores prognose for dansk økonomi og vores vurdering af den finansielle stabilitet. Analyser henvender sig til dig, der har en bred interesse for økonomiske og finansielle forhold.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Finansiel stabilitet 1. halvaar 2016

De systemiske kreditinstitutter fik i 2015 det højeste overskud siden finanskrisen. Fremgangen i indtjeningen var løftet af et stort fald i nedskrivninger på udlån og garantier i forhold til året før. Flere institutter har et mål om, at deres bogførte egenkapital skal forrentes med op mod 12,5 pct. årligt efter skat. Kreditinstitutterne bør nøje overveje, om deres afkastmål fuldt ud harmonerer med en fornuftig risikotagning.​De systemiske kreditinstitutter fik i 2015 det højeste overskud siden finanskrisen. Fremgangen i indtjeningen var løftet af et stort fald i nedskrivninger på udlån og garantier i forhold til året før. Kreditinstitutternes nettorenteindtægter er under pres fra lav efterspørgsel efter nye lån og et lavt renteniveau med negative pengepolitiske renter. Gebyrindtægter og bidrag udgør omvendt stigende andele af institutternes indtægter og kompenserer for de faldende nettorenteindtægter.

Flere institutter har et mål om, at deres bogførte egenkapital skal forrentes med op mod 12,5 pct. årligt efter skat. Kreditinstitutternes afkastmål er højere end den forrentning på den bogførte egenkapital, som aktionærerne kræver i øjeblikket for at ville investere i bankaktier. En måde at opnå en høj egenkapitalforrentning på er, at institutterne øger deres risici. Det kan ske gennem mere risikable udlån eller ved at mindske egen-kapitalen i forhold til eksponeringerne. Kreditinstitutterne bør nøje over-veje, om deres afkastmål fuldt ud harmonerer med en fornuftig risikotagning.

For at styrke rammerne for de risikovægtede kapitalkrav har Baselkomi-teen foreslået forskellige tiltag. Blandt disse tiltag er forslag om et kapitalgulv. Baselkomiteens foreslåede tiltag kan give institutterne uhensigtsmæssige incitamenter. Det skyldes, at institutterne kan øge deres risiko uden at øge deres kapitalisering, hvis tiltagene binder. Det er i Danmarks interesse, at der er fælles spilleregler for kreditinstitutter på tværs af landegrænser. Men det er vigtigt, at den endelige udformning af kapitalgulvet bliver tilstrækkelig differentieret, så der tages højde for fundamentale forhold relateret til kreditrisici som fx forskelle i hæftelses- og konkursregler i de enkelte lande.