Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Pengepolitik

Gennemslag fra Nationalbankens renter til pengeinstitutternes renter

Artiklen undersøger gennemslaget fra Nationalbankens renter til pengeinstitutternes ind- og udlånsrenter over for husholdninger og ikke-finansielle virksomheder. For pengeinstitutternes udlånsrenter blev gennemslaget fra Nationalbanken kraftigt reduceret i forbindelse med finanskrisen i efteråret 2008, da pengeinstitutternes udlånsrenter var træge til at følge de markante nedsættelser af Nationalbankens renter i de efterfølgende måneder. Gennemslaget blev dog relativt hurtigt genoprettet. Pengeinstitutterne fastsætter deres udlånsrenter på baggrund af deres omkostninger ved at finansiere udlånene og risikoen på udlånene. Når institutternes omkostninger ved finansiering medtages i forklaringen af gennemslaget fra indskudsbevisrenten, er der ikke nævneværdig forskel på gennemslaget til udlånsrenterne før og efter finanskrisen. Gennemslaget fra Nationalbankens renter til pengeinstitutternes indlånsrenter over for virksomheder og husholdninger er blevet reduceret i forbindelse med det lave renteniveau. Institutterne har været tilbageholdende med at videresende den negative rente i Nationalbanken til små virksomheder og især husholdningerne, der har været fritaget fra negative indlånsrenter.