Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Offentlige finanser

Geografisk jobmobilitet og lønfleksibilitet

I artiklen analyseres to afgørende aspekter af fleksibilitet på arbejdsmarkedet: geografisk jobmobilitet og lønfleksibilitet. Selv om danske lønmodtagere har en relativt stor tilbøjelighed til at skifte job, ligger den geografiske jobmobilitet kun på et moderat niveau i en international sammenligning. Ledighedsforsikrede lønmodtagere er mindre geografisk jobmobile end lønmodtagere, der ikke er forsikret imod ledighed. Lønningerne i Danmark er relativt fleksible nedad sammenlignet med andre lande. Det gælder både de nominelle lønninger, dvs. lønnen i kroner og øre, og de reale lønninger. Lønfleksibiliteten er især høj i de eksportorienterede erhverv. I begyndelsen af konjunkturnedgange udviser reallønningerne normalt en vis træghed nedad, men den nedadrettede lønfleksibilitet øges i løbet af konjunkturnedgangen.