Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Globale værdikæder

Et endeligt produkt skabes via en række aktiviteter, som fx kan omfatte design, produktion, marketing og distribution, der hver især tilfører produktet værdi. Når aktiviteterne opsplittes mellem virksomheder, opstår værdikæder. Analyser af værdikæder gør det muligt at følge dansk værditilvækst fra produktion af halvfabrikata til endelig anvendelse. Det giver et mere præcist billede af, hvordan dansk produktion og beskæftigelse afhænger af udenlandsk efterspørgsel end traditionelle handelsanalyser. Tyskland er Danmarks vigtigste handelspartner, men målt på endelig anvendelse af dansk værditilvækst er landet mindre vigtigt, end når der ses på den direkte eksport. Derimod er USA og Kina vigtigere handelspartnere. Lidt under 800.000 danske job er knyttet til eksport. De er fordelt omtrent ligeligt mellem job i eksportvirksomheder og job hos deres underleverandører.