Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Kreditgivning i et lavrentemiljø

Konkurrencen om kreditinstitutternes erhvervskunder er øget de seneste år, fordi renteniveauet har været lavt og efterspørgslen efter lån afdæmpet. Det har for de mest kreditværdige virksomheder betydet lavere låneomkostninger og mindre lempelser af betingelserne for at få godkendt en låneansøgning i et pengeinstitut. Omvendt er der ikke tegn på, at det lave renteniveau og den øgede konkurrence har fået kreditinstitutterne til at lempe lånevilkårene over for de mindre kreditværdige erhvervskunder. Danske virksomheders efterspørgsel efter lån er forholdsvis afdæmpet, og de har relativt god adgang til finansiering i sammenligning med virksomheder i andre lande. Der er ikke tegn på, at kreditbegrænsninger lægger en dæmper på det igangværende opsving i dansk økonomi.